THESPIKE.GG Valorant Event & News Coverage
COMMUNITY PREDICTIONS

Lightning Lightning

No Votes

vs

No Votes

Anti Eco Eco Club

Match Stats

Lightning
Player
Rating
ACS
K | D | A
+/-
K/D
ADR
HS%
ESR
FB
FD
Omen Reyna
1.45
292
48 | 38 | 11
+10
1.26
182.4
33%
67%
6
3
Sova Omen
0.98
196
31 | 32 | 9
-1
0.97
129.3
32%
63%
5
3
Raze Phoenix
0.90
208
27 | 42 | 15
-15
0.64
135
13%
64%
7
4
Reyna Skye
0.75
158
27 | 34 | 7
-7
0.79
141.2
21%
38%
3
5
Cypher Jett
0.75
170
26 | 33 | 9
-7
0.79
115.5
16%
44%
4
5
Anti Eco Eco Club
Player
Rating
ACS
K | D | A
+/-
K/D
ADR
HS%
ESR
FB
FD
Sova
1.42
270
42 | 28 | 12
+14
1.5
169.2
34%
25%
1
3
Sage Omen
1.33
248
39 | 31 | 16
+8
1.26
130.6
23%
88%
7
1
Yoru Phoenix
1.07
227
37 | 33 | 7
+4
1.12
139
15%
44%
7
9
Jett
1.00
219
32 | 33 | 12
-1
0.97
140.3
19%
30%
3
7
Omen Sage
0.82
174
29 | 34 | 8
-5
0.85
112.8
21%
29%
2
5