Mystic Challenger Showdown #8

Mystic Challenger Showdown #8

21st Jan, 2023 - 22nd Jan, 2023
$1,000
64
North AmericaNorth America
Upper Round of 16Upper Bracket Q/FUpper Bracket S/FUpper Bracket FinalGrand FinalLower Bracket 1/6Lower Bracket 2/6Lower Bracket 3/6Lower Bracket 4/6Lower Bracket 5/6Lower Bracket Final
Astra AstraBreach BreachBrimstone BrimstoneChamber ChamberCypher CypherFade FadeGekko GekkoHarbor HarborJett JettKAY/O KAY/OKilljoy KilljoyNeon NeonOmen OmenPhoenix PhoenixRaze RazeReyna ReynaSage SageSkye SkyeSova SovaViper ViperYoru Yoru
player
Agents
Rating
ACS
rp
adr
k/d
kast%
kpr
dpr
apr
hs%
fb
fd
fbsr
1vX
1vX%
mk

Recent Activity