THESPIKE.GG Valorant Event & News Coverage
Lower Bracket Round 1 of 6
2 : 0
Best of 3
October 27, 2021 - 3:00 PM EST
COMMUNITY PREDICTIONS

F5 F5

No Votes

vs

No Votes

Peeposhy Peeposhy

VODS

No vods available

Match Stats

Player
Rating
ACS
K | D | A
+/-
K/D
ADR
HS%
FBSR
FB
FD
Sova Sage
1.56
282
45 | 22 | 13
+23
2.05
193.4
28%
100%
3
0
Killjoy Viper
1.20
220
30 | 22 | 20
+8
1.36
156.4
23%
33%
3
6
Astra
1.13
204
32 | 28 | 14
+4
1.14
132.1
27%
71%
5
2
Jett
1.11
247
35 | 32 | 5
+3
1.09
164.1
26%
65%
11
6
Skye
0.76
137
22 | 28 | 13
-6
0.79
92.1
25%
50%
3
3
Peeposhy
Player
Rating
ACS
K | D | A
+/-
K/D
ADR
HS%
FBSR
FB
FD
Killjoy
1.14
239
33 | 30 | 15
+3
1.1
159.6
18%
67%
4
2
Jett Raze
0.96
209
30 | 34 | 10
-4
0.88
131.8
11%
35%
6
11
Sova Sage
0.90
171
24 | 33 | 17
-9
0.73
114.3
18%
60%
3
2
Astra
0.86
168
24 | 31 | 15
-7
0.77
113.1
16%
40%
2
3
Skye
0.73
137
21 | 36 | 15
-15
0.58
86.6
14%
22%
2
7